MEĐUNARODNO PRIZNATI ISPITI

Centar “New Academy” organizuje i pripremne časove za polaganje međunarodno priznatih ispita za engleski, njemački i italijanski jezik sa ciljem da se polaznici pripreme za polaganje nekih od međunarodno priznatih ispita i na taj način dobiju potvrdu o svom nivou znanja. Na pripremnim časovima se ciljno sprema za polaganje određenog ispita. Samim tim je i nastava na pripremnim časovima koncipirana tako da polaznika ne uči samo jezičkim vještinama, već ga priprema za specifičnu formu testa, a u sam tok pripremnih časova uključen je sav nastavni materijal i testovi, kao i redovne konsultacije sa profesorima. Za polaznike koji su završili određeni nivo stranog jezika u Centru “New Academy” organizuju se besplatne pripreme za izlazak na međunarodno priznate  ispite. Pripreme predviđaju i polaganje kontrolnih ispita i simulacije polaganja ispita. U zavisnosti od nivoa znanja kandidata, a u skladu sa Zajedničkim evropskim portofoliom za strane jezike koja podrazumijeva šest nivoa znanja moguće je dobiti sertfikate za engleski, njemački i italijanski jezik od A1 do C2 nivoa. Prilikom pohađanja kurseva u „New Academy“ Centru polaznici razvijaju sve četiri jezičke vještine, odnosno čitanje, pisanje, razumijevanje i usmeno izražavanje, a kako bi se osposobili za polaganje međunarodno priznatih ispita.

Prijave za međunarodno priznate ispite se vrše tokom čitave godine.

ÖSD je međunarodno priznata diploma kojom se potvrđuje nivo znanja njemačkog jezika, a polaznici polaganje ovog ispita prijavljuju direktno u našem Centru.

Austrijska jezička diploma služi za:

-regulisanje boravišne dozvole članova porodice

-regulisanja austrijskog ili njemačkog državljanstva

-upisa na studij u Austriji, Njemačkoj ili Švicarskoj

-zaposlenja u zemljama njemačkog govornog područja