JEZIČKE RADIONICE

Centar za učenje stranih jezika New Academy za svoje polaznike redovno organizuje edukativno-jezičke radionice namjenjene usavršavanju komunikacije i proširivanju vokabulara. Radionice su tematski osmišljene kako bi obuhvatile što više svakodnevnih životnih situacija u kojima bi se naši polaznici mogli naći za vrijeme boravka u zemljama njemačkog govornog područja. Osnovni cilj radionica jeste da polaznici svoje znanje stečeno tokom pohađanja kursa dodatno poboljšaju. Polaznici aktivno učestvuju i maksimalno su uključeni čime usavršavaju konverzaciju, kao jedan od najbitnijih segmenata za učenje stranog jezika. Radionice smo organizovali na različite teme, a posebno bismo izdvojili radionice namjenjene medicinskim radnicima koje su i sami učesnici istih okarakterisali kao veoma korisne

Centar za učenje stranih jezika New Academy za svoje polaznike redovno organizuje edukativno-jezičke radionice namjenjene usavršavanju komunikacije i proširivanju vokabulara. Radionice su tematski osmišljene kako bi obuhvatile što više svakodnevnih životnih situacija u kojima bi se naši polaznici mogli naći za vrijeme boravka u zemljama njemačkog govornog područja. Osnovni cilj radionica jeste da polaznici svoje znanje stečeno tokom pohađanja kursa dodatno poboljšaju. Polaznici aktivno učestvuju i maksimalno su uključeni čime usavršavaju konverzaciju, kao jedan od najbitnijih segmenata za učenje stranog jezika. Radionice smo organizovali na različite teme, a posebno bismo izdvojili radionice namjenjene medicinskim radnicima koje su i sami učesnici istih okarakterisali kao veoma korisne

Centar za učenje stranih jezika New Academy za svoje polaznike redovno organizuje edukativno-jezičke radionice namjenjene usavršavanju komunikacije i proširivanju vokabulara. Radionice su tematski osmišljene kako bi obuhvatile što više svakodnevnih životnih situacija u kojima bi se naši polaznici mogli naći za vrijeme boravka u zemljama njemačkog govornog područja. Osnovni cilj radionica jeste da polaznici svoje znanje stečeno tokom pohađanja kursa dodatno poboljšaju. Polaznici aktivno učestvuju i maksimalno su uključeni čime usavršavaju konverzaciju, kao jedan od najbitnijih segmenata za učenje stranog jezika. Radionice smo organizovali na različite teme, a posebno bismo izdvojili radionice namjenjene medicinskim radnicima koje su i sami učesnici istih okarakterisali kao veoma korisne.